قوانین واقعی برای داشتن روابط پیروز

به گزارش وبلاگ ساعت هیراد، جایگزین کردن قوانین سالم و جدید در روابط به جای قوانین نانوشته قدیمی و مخرب، می تواند به داشتن روابط پیروز و یافتن همسر مناسب به شما کمک کند.

قوانین واقعی برای داشتن روابط پیروز

گروه روانشناسی - بسکمک از ما روابط خود را بر مبنای قوانین نانوشته ای بنا می کنیم که از سال های دوری برخاسته اند که در آن زنان و مردان از حقوق مساوی، فرصت ها و جایگاه های برابر برخوردار نبوده اند و زنان برای حفظ بقای جسمانی خود نیز به حضور یک مرد در زندگی وابسته بودند. پیروی از این قوانین یکی از علل شکست ما در روابط مان می باشد. در این مقاله و سلسله مقالات مرتبط با آن شما را با قوانین واقعی و اصولی در روابط سالم از نظر دکتر باربارا دی آنجلیس آشنا خواهیم کرد که پیروی از آنان به شما در داشتن روابط پیروز و یافتن شریک زندگی مناسب بسیار کمک خواهد کرد.

25 قانون واقعی برای داشتن روابط پیروز

قانون 1: همانگونه با مردها رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.

قانون 2: به خاطر داشته باشید مردها نیز به همان اندازه شما به عشق، محبت، توجه، اطمینان خاطر و امنیت نیازمندند.

قانون 3: از مردانی که قوانین واقعی را نمی پسندند پرهیز کنید.

قانون 4: هرگز بازی نکنید و کسی را نیز به بازی نگیرید.

قانون 5: قانون پنجم روابط پیروز می گوید که همیشه خودتان باشید.

قانون 6: اگر از کسی خوشتان آمده است به او بگویید.

قانون 7: قبل از آنکه رابطه تان جدی شود سوالهای زیادی بپرسید.

قانون 8: از بودن با مردانی که تمام و کمال در دسترس نیستند پرهیز کنید.

قانون 9: به دنبال مردی با منش و مرام خوب باشید.

قانون 10: مراقب نشانه های هشدار دهنده که حاکی از مسائل بالقوه و احتمالی اند باشید.

قانون 11: درباره مردها بر اساس اندازه قلب و وسعت روحشان قضاوت کنید نه بر اساس اندازه کیف پولشان.

قانون 12: عادل و منصف باشید؛ در قوانین و استانداردهای خود تبعیض و دوگانگی نداشته باشید.

قانون 13: هرگز عاشق استعدادهای درونی یا توانایی های بالقوه یک مرد نشوید.

قانون 14: در مورد احساسات خود با دیگران صادق باشید.

قانون 15: زیباترین جنبه وجودی خود را که همان فکر و ذهن شماست به او نشان دهید.

قانون 16: به لحاظ احساسی - عاطفی سخاوتمند باشید نه خسیس.

قانون 17: قبل از آنکه به لحاظ جنسی با کسی صمیمی شوید صبر کنید تا از لحاظ احساسی و عاطفی نیز با او صمیمی شوید.

قانون 18: هرگز خودتان را پایین نیاورید و مانند شی یا کالایی جنسی رفتار نکنید.

قانون 19: قوانین واقعی روابط پیروز را در اتاق خواب نیز اجرا کنید.

قانون 20: مطمئن شوید که رابطه شما چهار مرحله اساسی و معین از تعهد و پایبندی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و از همه آنها گذشته است.

قانون 21: تعهد و پایبندی احساسی و روحی به مراتب با ارزش تر از حلقه نامزدی است.

قانون 22: هرگز برای تعهد دریافت از مردی او را در فشار نگذارید.

قانون 23: هنگامی که به تدریج قوانین قدیمی را رها می کنید و به قوانین واقعی روی می آورید صبور باشید.

قانون 24: با عقل و مغزتان از خود محافظت کنید نه با قلب و احساستان

قانون 25: قوانین واقعی را در مورد همه اطرافیانتان به کار ببرید نه فقط با مرد زندگیتان.

قوانین قدیمی ناسالم کدامند و از کجا می آیند؟

قوانین قدیمی روابط، همان پیام های هرگز بر زبان آورده نشده اما روشن و واضحی هستند که از خانواده و اجتماع درباره زن ها و رفتار با آنها به ما رسیده اند. برای مثال یکی از این قوانین قدیمی می گوید: یگانه هدف در زندگی زن ها این است که برای خود مردی بیابند که بخواهد با آنها ازدواج کنند.

اما این قوانین قدیمی که زندگی بسکمک از زن ها را به شیوه غالب، از خود متاثر ساخته اند برخاسته از هزاران سال تاریخی هستند که در آن زنها هرگز حقوقی مساوی و برابر با مردها نداشته اند و از فرصت ها و جایگاه هایی برابر بهره مند نبوده اند. پس برای حفظ بقا و حیات جسمانی خود نیز به حضور مردی در زندگی نیازمند بودند. حق انتخابی برای داشتن زندگی مستقل برای زن ها وجود نداشت. بنابراین با هر کسی که به آنها پیشنهاد ازدواج می داد ازدواج می کردند. اما بسکمک از مسائل مانند استفاده از اسب برای حمل و نقل صدها سال پیش درست منطقی و موقع بودند که امروزه نیستند. امروزه ما حق انتخاب های دیگری داریم که به مراتب زندگی را ساده تر و لذت بخش تر ساخته اند. در اصل پیشرفت نیز به همین معناست. قوانین کهنه فقط در گذشته راه گشا بودند و امروز دست و پا گیرند و در برخی موارد نیز مخرب و منفی هستند.

تکیه بر قوانین قدیمی در روابط با از بین بردن اعتماد به نفس شما و دور کردن شما از خود واقعی تان زندگی عشقی شما را خراب می کند. تنها پیش فرض قوانین قدیمی این است که تنها هدف شما به عنوان یک زن این است که مردی را بیابید و کاری کنید تا با شما ازدواج کند و به عبارتی او را به دام خود بیاندازید. پیش فرض چنین اصلی این است که هیچ مردی به خودی خود دوست ندارد با شما ازدواج کند و این وظیفه شماست تا او را به نحوی گول بزنید و این شما را وادرار به رفتارهای مبتنی بر عدم صداقتی می کند که موجب تقویت احساسات منفی، درماندگی و اعتماد به نفس نداشتن در شما می شود، گویی به خود می گویید: من به اندازه کافی، باهوش، عالی، فوق العاده نیستم که مردی بخواهد برای آنچه و آن که هستم زندگی اش را با من بگذراند. پس مجبورم او را فریب بدهم و خود را جای کسی جا بزنم که نیستم تا او مرا دوست داشته باشد.

امروزه یک مسئله قطعی است و آن این است که یک زن متعلق به قرن بیست و یکم حق انتخاب های به مراتب بیشتری دارد و قوانین واقعی نیز همین حق انتخاب ها را در نظر می گیرد.

قوانین واقعی برای روابط پیروز چه ویژگی هایی دارند؟

  • قوانین واقعی اصول و قواعدی مثبت در باب عشق و روابط است و به جای آن که شما را در محدودیت های گذشته تان به دام بیاندازند به سوی آینده ای مقتدرتر و غنی تر رهنمون می شود.
  • قوانین واقعی به این مهم می پردازد که چگونه خود واقعی خودتان باشید تا بتوانید مردی را به سمت خود جذب کنید که شما را برای آنچه هستید دوست داشته باشد.
  • قوانین واقعی فقط به شما کمک نمی کند تا برای خود مردی بیابید بلکه به شما کمک می کند مرد مناسب را بیابید، مردی که با او خوشبخت باشید.
  • قوانین واقعی هرگز بر اساس اصول و قواعد منفی نظیر ترس بنا نشده اند. ترس از تنهایی، ترس از جذاب نبودن، ترس از اشتباه حرف زدن و اشتباه کردن و... چنان چه عملکرد و انتخاب های شما مدام برخاسته از ترس باشند هرگز نمی توانید برخاسته از خویشتن واقعی خود مقتدرانه عمل کنید.
  • قوانین واقعی برای روابط پیروز بر اصول و قواعدی مثبت و سازنده بنا شده اند. اصول و قواعدی نظیر عشق، عزت نفس و احترام به افکار، نیازها و احساساتتان در جایگاه یک زن. و نیز احترام به افکار، نیازها و احساسات نامزد / همسرتان در جایگاه یک مرد و نیز ابراز این عشق و احترام در حق خود و همسرتان از راه صداقت، مهربانی و احترام در تمام احوال و نیز در همه رفتارها و تبادلاتتان با او.

چهار قانون عشق

قوانین واقعی روابط پیروز مبتنی بر چهار قانون اساسی عشق هستند و این قوانین عشق عبارتند از:

  1. هدف و مقصود از زندگی، رشد و تحول شخصی است. به طوری که به فردی مهربان، راضی و واقعی که می توانید باشید تبدیل شوید.
  2. یگانه هم و غم شما از زندگی نباید این باشد که مردی برای خود بیابید بلکه اگر می خواهید ازدواج کنید باید به دنبال آن باشید تا مردی را که برای خود واقعی شما مناسب است پیدا کنید.
  3. همین که مرد مناسب برای خود واقعی تان یافتید یگانه هدف و سعی شما نباید این باشد که او را وادار سازید تعهد نهایی را به شما بدهد. به جای آن باید به دنبال آن باشید تا رابطه ای سالم و مبتنی بر عشق و مهربانی و احترام متقابل با او پی ریزی کنید.
  4. همین که رابطه ای سالم، واقعی و برخاسته از احترام متقابل را پایه ریزی کردید تعهدی مبتنی بر عشق و علاقه نیز به شیوه ای طبیعی میان شما شکل خواهد گرفت.

منبع: قوانین روابط پیروز از باربارا دی آنجلیس

منبع: setare.com
انتشار: 12 آذر 1399 بروزرسانی: 12 آذر 1399 گردآورنده: buyclockhirad.sale-blog.ir شناسه مطلب: 8038

به "قوانین واقعی برای داشتن روابط پیروز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قوانین واقعی برای داشتن روابط پیروز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید